Strategidokument

Innhold

Strategidokument 2020-2023 for Larvik kommune. Rådmannens forslag.

Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Til toppen