Strategidokument

Innhold

Strategidokumentet er budsjett og økonomiplan for kommunen.

Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Til toppen