Strategidokument

Innhold

Strategidokument 2021-2024 for Larvik kommune. Kommunestyrets vedtak.

Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Til toppen