Vann, vei og renovasjon

Alt om vannforsyning, avløp og avfall

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Jan Olav Vagle

Jan Olav Vagle

Konstituert kommunalsjef - Eiendom og teknisk drift
Tore Stafne

Tore Stafne

Virksomhetsleder - Kommunalteknikk
Til toppen