Natur og miljø

Informasjon om natur og miljø.

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsleder

Hege Eick

Hege Eick

Konst. Kommunalsjef - Verdiskapning og stedsutvikling
Dag Trygve Enden

Dag Trygve Enden

Virksomhetsleder - Næring og ressursforvaltning
Til toppen