Bolig- og sosiale tjenester

Alt om støtteordninger, sosialtjenester og kommunale boliger

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Hildegunn Sørbø

Hildegunn Sørbø

Kommunalsjef - Eiendom og teknisk drift
Camilla Haugene

Camilla Haugene

Virksomhetsleder - Bolig
Ulf Pedersen

Ulf Pedersen

Innleide/eksterne
Til toppen