Bolig- og sosiale tjenester

Alt om støtteordninger, sosialtjenester og kommunale boliger

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Hildegunn Iren Sørbø

Hildegunn Iren Sørbø

Kommunalsjef - Eiendom og teknisk drift
Camilla Haugene

Camilla Haugene

Virksomhetsleder - Bolig

Håvard Dahl Haugan

NAV-leder
Til toppen