Kultur, idrett og frivillighet

Informasjon om svømmehaller, bibliotek, idrettsanlegg, kultur, parker, friluftsliv og frivillighet

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsleder

Kristine Borvik

Kristine Borvik

Kommunalsjef - Verdiskapning og stedsutvikling
Bård Jacobsen

Bård Jacobsen

Virksomhetsleder - Kultur og idrett
Til toppen