Leie av skolelokaler

Innhold

Søk om leie av skolebygg

Leie av lokaler for lokale lag/foreninger fra Larvik

Rom/sted per time uten overnatting per dag med overnatting per døgn
Leie av klasserom, per rom  Gratis 230 800
Leie av gymsal, per rom 80 460 1 840
Leie av spesialrom 210 920  
Leie av svømmehall 150 690  

* Leie av klasserom/spesialrom inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til toalett
* Leie av gymsal og svømmehall inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til dusj og toalett
* Alle utleiepriser er med forbehold om ekstra kostnader ved behov for vaktmestertjenester, ekstra vask og skade og ødeleggelse ved utlån

 

Leie av lokaler for lag/foreninger utenfor Larvik, privatpersoner, kommersielle leietakere, statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater

Rom/sted per time uten overnatting per dag med overnatting per døgn
Leie av klasserom, per rom  220 570 2 000
Leie av gymsal, per rom 250 1 150 4 550
Leie av spesialrom 570 2 270  
Leie av svømmehall 250 1 720  

* Leie av klasserom/spesialrom inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til toalett
* Leie av gymsal og svømmehall inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til dusj og toalett
* Alle utleiepriser er med forbehold om ekstra kostnader ved behov for vaktmestertjenester, ekstra vask og skade og ødeleggelse ved utlån

Overnatting

Ved overnatting gjelder også følgende

 • Melding til brannvesenet fylles ut min 5 virkedager før leien finner sted. Kopi av skjemaet oppbevares på skolen.
 • Leietaker mottar en liste fra utleier med oversikt over hvilke rom som er aktuelle å leie + antall på hvert rom.
 • På hvert rom som er i bruk til overnatting skal det være minimum en ansvarlig myndig person.
 • Ved overnatting skal det være ro mellom kl. 23.00 – 06.00.
 • Krav til våkne brannvakter er definert i hver enkelt skoles brannperm.
Melding til brannvesenet om overnatting

 Leietakers ansvar

 • Ha en ansvarlig kontaktperson som kan kontaktes i utleieperioden.
 • I god tid før utleie/utlån, senest to dager i forveien, skal ansvarlig kontaktperson og utleier ha en gjennomgang av bygg/rom, brannrutiner, nødutganger, låserutiner/alarm og annen sentral informasjon beskrevet i denne kontrakten.
 • Sørge for at alle voksne som skal være tilstede får informasjonen om brannrutinene og andre viktige forhold knyttet til ansvar og sikkerhet beskrevet i denne kontrakten.
 • Har ansvar for ro og orden og at uvedkommende ikke kommer inn.
 • Skolebygningen skal forlates senest kl.22.30, og før den forlates skal det kontrolleres at alle dører som fører ut er låst, alle vinduer er lukket, alle kokeplater og maskiner er slått av og alle lys slukket.
 • Det er ikke tillatt å røyke/snuse eller bruke alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens lokaler.
 • Det er ikke anledning til å bruke andre rom enn de som er spesifisert til utleie, og rommene skal ikke brukes til annet enn de aktiviteter det er gitt tillatelse til.
 • Kaster all søppel sortert i mat-, papir- og restavfall før de forlater området.
 • Har ansvar for lokalenes inventar og utstyr. Ved ankomst tas det bilder av det enkelte rom, slik at utstyr settes tilbake på rett plass.
 • Erstatningsansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade som evt. påføres bygning, inventar og utstyr. Leietaker vil bli fakturert etter faktiske kostnader.
 • Utlånte nøkler skal leveres tilbake snarest etter utleien.
Til toppen