Bostøtte - Husbanken

Innhold

Dette er en støtteordning fra Husbanken. Den er lik for alle kommuner i landet og skal primært hjelpe barnefamilier, eldre og trygdede som har lave inntekter og høye boutgifter.

Url format not supported.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Du kan også prøve Husbankens bostøttekalkulator.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Klage 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

NB! Husk at hvis du flytter, må du straks melde adresseendring til folkeregisteret. Du må også melde fra om ny adresse og nye boutgifter til Boligforvaltningen.

Gjør du ikke dette, kan du miste retten til bostøtte.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til Boligforvaltningen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Kontakt

  • Bolig Badeparken 11, 3256 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 75
Til toppen