Kommunale eiendomsgebyr

Innhold

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjonstjenester koster per eiendom. Oppdatert for 2023.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Abonnement og forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

  • Boliger over 70 m2 betaler forbruksgebyr for 150 m3.
  • Boliger under 70 m2 betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med vann fra vannpost betaler forbruksgebyr for 50 m3.
  • Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3.

Når sendes regningen

Regninger sendes ut i fire terminer med forfall 28. februar, 20. mai, 8. september og 20. november.

Bolig over 70 m2

  Abonnement Forbruk Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1516 1644 3160 3950
Avløp 2785 1848 4633 5792
Renovasjon 0 3267 3267 4084
Sum 4301 6759 11 060 13 826

 Bolig under 70 m2

  Abonnement Forbruk Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1516 767 2283 2854
Avløp 2785 862 3647 4559
Renovasjon 0 3267 3267 4084
Sum 4301 4896 9197 11 497

Fritidsbolig/hytte

  Abonnement Forbruk Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1516 767 2283 2854
Vann fra vannpost 50m3 1516 548 2064 2580
Avløp 2785 862 3647 4559
Renovasjon 0 1488 1488 1860
Renovasjon helårs 0 3267 3267 4084

Andre bygg

Stipulert forbruk 500m3.

  Abonnement Forbruk stipulert Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1516 5480 6996 8745
Avløp 2785 6160 8945 11 181

Målt forbruk

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva
Vann abonnement 1516 1895
Vann målt forbruk pr m3 10,96 13,70
Avløp abonnement 2785 3481
Avløp målt forbruk pr m3 12,32 15,40
Abonnenter med vannmåler må også betale abonnementsgebyr for vann/avløp (se over).

Ekstragebyr

Uendret 2023.

Måleravlesning/stengegebyr, når kommunen må lese av måleren eller stenge vannet. 

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Måleravlesning 600 750
Vannavstenging 500 625

Tilknytningsgebyr

Uendret 2023.

  Vann Inkl. mva Avløp Inkl. mva
Boliger 6000 7500 10000 12500
Flerleilighetshus med fler enn 2 boenheter, pr. leilighet 3.000 3.750 5.000 6.250
Hytter 3.000 3.750 5.000 6.250
 
Driftsbygning 1. gangs tilknytning 4.000 5.000 6.000 7.500
Driftsbygning pr. m2 over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Industri/handel o.l.
Bedrifter der det benyttes vann i produksjonen
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 8.000 10.000 12.000 15.000
Pr. m2 på bygg over 500 m2 20,00 25,00 30,00 37,50
 
Bedrifter der det ikke benyttes vann i produksjonen (lager o.l.)
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 4.000 5.000 6.000 7.500
Pr. m2 på bygg over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75

Slamgebyrer

Økt med 31% fra 2022 til 2023

Tømming utenom rute betales etter faktura fra renovatør.

  Bolig Hytte
   Totalt u/mva  Totalt inkl. mva  Totalt u/mva  Totalt inkl. mva
 Slamavskillere, tømming hvert 2. år  992  1240    
 Slamavskillere, tømming hvert år 3 m3 1981 2476  1981  2476
Slamavskillere, tømming hvert 4. år     516 645
Tette tanker, tømming hvert 2. år 3m3 903 1128  903  1128
Tette tanker, tømming hvert 2. år 6m3 1458 1823  1458  1823
Tette tanker, tømming 2 ganger hvert år 3m3 3606 4508    
Tette tanker, tømming hvert år 6m3 2919 3648    
 Tette tanker, tømming hvert 2. år 9m3      2386  2982
Minirenseanlegg, tømming hvert år 1981 2476 1981 2476
Deponigebyr 191 239 191 239
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømming 1145 1431 1145 1431
Kontrollgebyr avløp 170  170 170 170

Renovasjonsgebyr 

Oversikt over betaling for renovasjonstjenester 2023.

Til toppen