Kommunale eiendomsgebyr

Innhold

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjonstjenester koster per eiendom. Oppdatert for 2024.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Abonnement og forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

  • Boliger over 70 m2 betaler forbruksgebyr for 150 m3.
  • Boliger under 70 m2 betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med vann fra vannpost betaler forbruksgebyr for 50 m3.
  • Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3.

Når sendes regningen

Fra 1.1.2024 vil kommunale eiendomsgebyr bli fakturert hver måned. Det gjelder for alle våre kunder. Faktura sendes ut med forfall den 23.

Vi anbefaler alle våre kunder å benytte enten e-faktura eller avtalegiro. Banken din vil kunne hjelpe deg med å etablere ønsket avtale.

NB! Betaler du kommunale eiendomsgebyr på en eiendom du ikke eier, må du IKKE opprette avtalegiro.

For å se gebyrene for din eiendom - logg inn med digital id på Min eiendom. 

Logg inn på Min Eiendom

Bolig over 70 m2

  Abonnement Forbruk Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 2107 2285 4392 5490
Avløp 3871 2568 6439 8049
Renovasjon 2908 0 2908 3635
Sum 8886 4853 13739 17174

 Bolig under 70 m2

  Abonnement Forbruk Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 2107 1066 3173 3966
Avløp 3871 1198 5069 6336
Renovasjon 2908 0 2908 3635
Sum 8886 2264 11150 13938

Fritidsbolig/hytte

  Abonnement Forbruk Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 2107 1066 3173 3966
Vann fra vannpost 50m3 2107 762 2869 3586
Avløp 3871 1198 5069 6336
Renovasjon 1324 0 1324 1655
Renovasjon helårs 2908 0 2908 3635

Andre bygg

Stipulert forbruk 500m3.

  Abonnement Forbruk stipulert Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Vann 2107 7615 9722 12153
Avløp 3871 8560 12431 15539

Målt forbruk

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva
Vann abonnement 2107 2634
Vann målt forbruk pr m3 15,23 19,04
Avløp abonnement 3871 4839
Avløp målt forbruk pr m3 17,12 21,4
Abonnenter med vannmåler må også betale abonnementsgebyr for vann/avløp (se over).

Ekstragebyr

Uendret 2024.

Måleravlesning/stengegebyr, når kommunen må lese av måleren eller stenge vannet. 

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Måleravlesning 600 750
Vannavstenging 500 625

Tilknytningsgebyr

Uendret 2024

  Vann Inkl. mva Avløp Inkl. mva
Boliger 6000 7500 10000 12500
Flerleilighetshus med fler enn 2 boenheter, pr. leilighet 3.000 3.750 5.000 6.250
Hytter 3.000 3.750 5.000 6.250
 
Driftsbygning 1. gangs tilknytning 4.000 5.000 6.000 7.500
Driftsbygning pr. m2 over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Industri/handel o.l.
Bedrifter der det benyttes vann i produksjonen
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 8.000 10.000 12.000 15.000
Pr. m2 på bygg over 500 m2 20,00 25,00 30,00 37,50
 
Bedrifter der det ikke benyttes vann i produksjonen (lager o.l.)
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 4.000 5.000 6.000 7.500
Pr. m2 på bygg over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75

Slamgebyrer

Redusert med 25% fra 2023 til 2024

Tømming utenom rute betales etter faktura fra renovatør.

  Bolig Hytte
   Totalt u/mva  Totalt inkl. mva  Totalt u/mva  Totalt inkl. mva
Slamavskillere, tømming hvert 2. år 744 930 744 930
Slamavskillere, tømming hvert år 3 m3 1486 1857 1486 1857
Slamavskillere, tømming hvert 4. år 387 484 387 484
Tette tanker, tømming hvert 2. år 3m3 677 847 677 847
Tette tanker, tømming hvert 2. år 6m3 1094 1367 1094 1367
Tette tanker, tømming 2 ganger hvert år 3m3 2705 3381 2705 3381
Tette tanker, tømming hvert år 6m3 2189 2737 2189 2737
Tette tanker, tømming hvert 2. år 9m3 1790 2237 1790 2237
Minirenseanlegg, tømming hvert år 1486 1857 1486 1857
Deponigebyr 143 179 143 179
Kontrollgebyr avløp 180 180 180 180

Renovasjonsgebyr 

Oversikt over betaling for renovasjonstjenester 2024.

Til toppen