Slik styres Larvik

Innhold

Oversikt over politiske utvalg.

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune og består av 41 folkevalgte politikere. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i all hovedsak først i et av utvalgene og/eller formannskapet. Kommunestyret har delegert myndighet til utvalg, formannskap og rådmann gjennom behandling av kommunen delegeringsreglement.

Formannskapet

Formannskapet består av 11 medlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet ledes av ordfører. Formannskapets ansvarsområdet er fastlagt i kommuneloven og gjennom delegert myndighet fra kommunestyret.

Planutvalget

Planutvalget består av 9 medlemmer. Ut av disse velger kommunestyret en leder og en nestleder, som begge skal være medlemmer av kommunestyret. Følgende saksområder faller inn under planutvalget ansvarsområde:

  • Byggesaker
  • Dispensasjonssaker
  • Bygge- og deleforbud
  • Klagesaker
  • Delingssaker
  • Detaljerte reguleringsplaner
  • Mindre endringer av reguleringsplaner
  • Planprogram til detaljerte reguleringsplaner  

Hovedutvalg

Hovedutvalgene består av 11 medlemmer. Ledere og nestledere er medlem av kommunestyret. Ansvarsområdet til de fem hovedutvalgene er fastlagt i Reglement for folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret.

Hovedutvalgenes myndighet er fastlagt i kommunens delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret.

Råd

Havnestyret

Kommunestyret velger havnens styre, som sammen med havnedirektør har ansvar for forvaltning av Larvik Havn.

Til toppen