Slik styres Larvik

Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune og består av 41 folkevalgte politikere. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i all hovedsak først i et av utvalgene og/eller formannskapet. Kommunestyret har delegert myndighet til utvalg, formannskap og rådmann gjennom behandling av kommunen delegeringsreglement.

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet ledes av ordfører. Formannskapets ansvarsområdet er fastlagt i kommuneloven og gjennom delegert myndighet fra kommunestyret.

Hovedutvalg

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Ledere og nestledere er medlem av kommunestyret. Ansvarsområdet til de fire hovedutvalgene er fastlagt i Reglement for folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret. Hovedutvalgenes myndighet er fastlagt i Kommunens delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret.

Råd

Til toppen