Kommunestyret LIVE

Vi sender kommunestyret direkte.

Med den nye plattformen vil kvaliteten på sendingene heves betraktelig gjennom forbedret lyd, bilde og et nytt og moderne brukergrensesnitt.

Alle sendingene streames til en egen landingsside og her vil alle sendinger bli arkivert og gjort søkbare. 

  • Møtene filmes med 3 ulike kameraer: Et rettet mot talerstol, et mot sekreteriat og et ut i salen rettet mot representantene. 
    Sendingen produseres slik at det skiftes fra kamera til kamera ettersom hvor det er aktivitet/hvem som snakker.

  • Sendingen deles opp i videoklipp pr sak – det vil si at det er enkelt å finne igjen det klippet/den saken man ønsker å se i etterkant av møtet.

  • Det vil bli mulig for seeren å «spole» tilbake under livesendingen.

  • Lyd og bilde av høy kvalitet.

  • Saksdokumentene knyttet til sakene legges inn i videoklippene, slik at de enkelt kan lastes ned. (dette gjelder ikke møtet 14. februar)

  • Sendingen streames også på Larvik kommune sin Facebookside.
Til toppen