Helse og mestring

Alt om friskliv, omsorgstjenester og psykisk helse

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Guro Winsvold

Guro Winsvold

Kommunalsjef - Helse og mestring
Heidi Larsen

Heidi Larsen

Virksomhetsleder - Hjemmetjenester
Monica Hammari

Monica Hammari

Leder - Sykehjem
Ragna Ingeborg Gjone

Ragna Ingeborg Gjone

Virksomhetsleder - Larvik helsehus
Aase Kristin Smith-Vestad

Aase Kristin Smith-Vestad

Virksomhetsleder - Psykisk helse og avhengighet
Odd Ivar Lågøen

Odd Ivar Lågøen

Virksomhetsleder - Funksjonshemmede
Audun Auby

Audun Auby

Virksomhetsleder - Arbeid og aktivitet
Til toppen