– Bruk av digitale søknader gir gevinster både for søker og kommune.

Vi inviterer bransjen til gratis fagdag om nye og effektive løsninger for byggesøknader.

Innbyggerkontakt og byggesak

Virksomhetsleder: Cathrine Wærvågen

  • Besøksadresse Feyers gate 7, 3255 LARVIK
Til toppen