Larviksmodellen Våre unge består av flere prosjekter som alle har et mål om få flere unge i alderen 15 til 25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet.

Til toppen