Henning Weider blir ny leder for Våre Unge

Innhold

Kommer fra stillingen som daglig leder av Frisk Bris i Bamble kommune.

Henning Weider
Henning Weider ser fram til å begynne i jobben.

Henning leder i dag Frisk Bris i Bamble kommune -  et prosjekt initiert av Helse Sør-Øst hvor ønsket var at tjenester fra kommune, NAV og Sykehus skulle henge bedre sammen for å forhindre utenforskap.

Prosjektet startet opp flere steder i landet, men det var kun Bamble kommune som lyktes med å sette det i drift. 

I dag er Frisk Bris en drivkraft for å forhindre utenforskap i Bamble. Frisk Bris har mottatt priser for godt arbeid fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (tidligere Fylkesmannen i Telemark) og Telemark fylkeskommune. Modellen vant også en EU-pris for innovative løsninger.  

Les mer om Våre unge

Frisk Bris har gjennom innovative løsninger knyttet til inkludering både i skole og arbeid generert over 30 millioner kroner i prosjektmidler de siste 12 årene. Det har også vært forskning knyttet til flere av de tiltakene som er tilgjengelige som publikasjoner.

Henning tiltrer stillingen 1. august og erstatter Frøydis Straume som slutter i stillingen 1. april.

Frem til Henning starter vil Maj-Britt Jakobsen være konstituert leder for Våre Unge.

Frøydis Straume
Våre unge-leder Frøydis Straume går over i en stilling som leder for områdesatsning for Gulset i Skien
Til toppen