Organisering av Våre unge

Innhold

Her finner du oversikt over organisering av Våre unge.

Programeier

Larvik kommune

Visjon

Visjon: Våre unge - sammen om opplæring, kvalifisering og arbeid for å forebygge bedre og inkludere flere

Mål

Vi skal sammen skape et oppvekstmiljø, helhetlig skoleløp og et inkluderende arbeidsliv hvor flest mulig lykkes. På den måten vil vi redusere «utenforskapet» og øke verdiskapningen – lokalt og regionalt.

Våre unge skal resultere i radikalt nye og bedre samordninger, samhandlinger og tjenester for kvalifisering, opplæring og arbeid for unge i Larvik kommune.

Samarbeidspartnere

Eierstyret består av kommunedirektør Larvik kommune, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune, regiondirektør NHO, regionleder LO, avdelingsleder SESAM/Universitet i Sørøst-Norge og direktør NAV Vestfold og Telemark.

Lokalt forankring

I programstyret samarbeider disse for å skape og etablere endringsarbeidet i Våre unge: kommunalsjef oppvekst og kvalifisering Larvik kommune, rektor Thor Heyerdahl videregående skole, virksomhetsleder skole, virksomhetsleder Larvik læringssenter, NAV leder Larvik, leder for Våre unge.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller innspill til programmet Våre unge, kan du ta kontakt med konstituert leder for Våre unge-samarbeidet, Maj-Britt Jakobsen, majbritt.jakobsen@larvik.kommune.

Til toppen