– Satsing på unge endret hverdagen

Innhold

På Våre unge-dagen fortalte både ungdom og foresatte om hvordan Våre unge-tiltak har endret hverdagen deres.

Elever fra Kvelde ungdomsskole fikk være med å rive gamle Tanum skole gjennom Våre unge-prosjektet Praktisk opplæringsløp.

På fagdagen 26. januar møtte ca. 120 personer, fagfolk fra blant annet kommunen, grunnskoler, Thor Heyerdahl videregående skole, Nav, næringsliv, iFokus og NHO i Sliperiet. 

Der fikk de høre om erfaringer fra larvikmodellen Våre unge og andre relevante prosjekter og tiltak som alle handler om å få flere unge til å gjennomføre skole og utdanning.

Nå ser vi lysere på framtida. Vi får gode tilbakemeldinger fra bedriften, han jobber selvstendig og utgjør en verdi, og vi får en blid og sliten gutt hjem

Ina og Kristin
Kristin Skalleberg og Ina Dølerud er begge mamma til to gutter som har vært med i prosjektet Praktisk opplæringsløp. Det har endret hverdagen hjemme.

– Alfa og omega med praktisk opplæring

Kristin Skalleberg er mamma til en gutt på ungdomsskolen. I høst fikk han bli med i prosjektet Praktisk opplæringsløp som er en del av Våre unge-modellen. Sammen med flere foresatte fortalte hun på scenen hvordan prosjektet har endret hverdagen deres.

– Det har vært alfa og omega for oss.

En gang i uka er sønnen ute i bedrift, i tillegg til andre tiltak gjennom kommunen. 

– Nå ser vi lysere på framtida. Vi får gode tilbakemeldinger fra bedriften, han jobber selvstendig og utgjør en verdi, og vi får en blid og sliten gutt hjem, sier Kristin.

Også Ina Dølerud fortalte om deres erfaringer.

– Det var helt håpløst, men nå føler jeg meg ikke lenger alene. Vi har en heiagjeng, og det minner jeg sønnen min om. Med praktisk opplæring har hverdagen blitt bedre, sier Dølerud.

Begge er enige om at det må bli mer praktisk i skolen.

– Skolen skulle vært mer praktisk, allerede på barneskolen. Det er viktig at skolen er mer fleksibel, for eksempel med flere praktiske valgfag på ungdomsskolen, sier Kristin og Ina.

Simen intervjuer Nicklas og Esey
Nicklas Christensen og Esey Mehari er ungdomssskoleelever. To ganger i uka får de være på Thor Heyerdahl videregående skole.

Får være to ganger i uka på videregående skole

Ungdomsskoleelevene Nicklas Christensen og Esey Mehar på snart 16 år fortalte om sine erfaringer med Våre unge og prosjektet Praktisk opplæringsløp.

En til to ganger i uka får de to 10. klassingene være på Thor Heyerdahl videregående skole.

– Læreren er tålmodig og møter oss med et smil. Det varierer veldig hva vi gjør, noen dager snekrer vi, andre dager murer vi, forteller Nicklas som er på byggfag.

– Hvordan er det å oppleve mestring?

– Det er en fin følelse. Jeg får skryt for arbeidet jeg gjør, sier Nicklas.

Også Esey som er på teknologi og industrifag, er glad for å få mer praktisk opplæring. 

– Jeg har bedre skoledager, også på den vanlige skolen, sier han.

Våre Unge Dagen 2024 (3)
Prosjektene i Våre unge-modellen gir resultater, fortalte Frøydis Straume som leder programmet.
Våre Unge Dagen 2024 (2)
Under fagdagen ble det vist filmer fra Våre unge-prosjektene.

– Skolesystemet må endres

Frøydis Straume leder Våre unge-programmet.

– Våre unge-modellen jobber med å endre skoleystemene våre i mer praktisk retning. Den teoritunge skolen er ikke for alle. Vi trenger en skole som gir likeverdige muligheter til akademikere og praktikere, sier Straume.

I april starter hun i ny jobb i Skien kommune, hvor hun skal lede områdesatsingen for Gulset. 

– Hva tenker du om veien videre for Våre unge i Larvik?

– Jeg er helt sikker på at Våre unge vil resultere i flere nye innovative pilotprosjekter og satsinger som i sum vil endre opplærings -og kvalifiseringsløpene i en retning som fører til at langt flere unge lykkes med å nå sine mål. Samarbeidet er godt forankret både i kommune, fylkeskommunen og NAV. Fremover tror jeg det vil være viktig å involvere næringslivet og flere deler av kommuneorganisasjonen, avslutter Straume.

Frøydis Straume
Frøydis Straume leder larviksmodellen Våre unge og sier hun er sikker på at Våre unge vil resultere i flere nye innovative pilotprosjekter og satsinger.
Panelsamtale med bedrifter om inkludering
Kristin Saga fra NHO ledet paneldebatt med bedriftene Bergene Holm, Bravida og Carma - og Kristin Bache fra Thor Heyerdahl videregående skole med temaet ung inkludering.
Til toppen