Våre unge-prosjektene

Innhold

Les mer om de ulike prosjektene og satsingene her.

  • Utvikle individuelle løp og systemendring for praktisk undervisning i ungdomsskolene
  • Larvik kommune og Thor Heyerdahl videregående skole

  Ansvar: Johnny Gangsøy, e-post johnny.gangsoy@larvik.kommune.no 

  • Rask, omfattende og skreddersydd oppfølging for unge som med rus- og kriminalitetsutfordringer
  • Samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik kommune

  Ansvar: Jan Christiansen, e-post jan.christiansen@vtfk.no 

  • Samordnet satsing på opplæring og kvalifisering av unge for ansettelse i Larvik kommune
  • Larvik kommune, NAV og Thor Heyerdahl videregående 

  Ansvar: Lilly E. Lykke, e-post lilly.lykke@larvik.kommune.no 

  • Yrkesfag i vekslingsløp over fire år, kombinasjon mellom praksis og skole
  • Thor Heyerdahl videregående og Larvik kommune

  Ansvar: Arne Dag T. Ous, e-post arne.ous@vtfk.no

  • Skreddersydd oppfølging av utsatte lærlinger og elever på yrkesfag 
  • Samarbeid mellom fylkeskommunen (Thor Heyerdahl videregående skole og Oppfølgingstjenesten), Larvik kommune, og NAV

  Ansvar: Monica Gjertsen Steinbakken, e-post monica.steinbakken@vtfk.no

  • Samarbeid mellom kommunen og Nav
  • Mer informasjon kommer

  Ansvar: Nav Larvik

  • Under utvikling

  Ansvar: Larvik læringssenter/Larvik kommune

Til toppen