Bakgrunn for Våre unge

Innhold

Våre unge skal resultere i nye og bedre opplæring- og kvalifiseringsløp for unge i Larvik kommune.

Larviksmodellen Våre unge består av flere prosjekter som alle har et mål om få flere unge i alderen 15 til 25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet.

Ved å forebygge bedre og inkludere flere, skal Våre unge skape nye og bedre muligheter for unge i kommunen vår.

Våre unge er et langsiktig endrings- og utviklingsarbeid, og skal føre til radikal nytenkning og strukturendringer i arbeidet med målgruppa i Larvik. Målet er å redusere ungt utenforskap til lavest i landet innen 2040.

Larviksmodellen Våre unge er et samarbeid og eies av Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Nav. Også lokalt næringsliv bidrar i samarbeidet. 

FNs bærekraftsmål

I tillegg skal Våre unge bidra til at Larvik kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune realiserer FNs bærekraftsmål innenfor disse områdene:

  • Nr. 3 God helse
  • Nr. 4 God utdanning
  • Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 10 Mindre ulikhet
  • Nr. 11 Bærekraftige byer og samfunn
  • Nr. 17 Samarbeid for å nå målene

Disse bærekraftsmålene er i sum i tråd med regionens og kommunens overordnede satsning og strategi.

Til toppen