En ny hverdag med praktisk opplæring

Innhold

I løpet av 1,5 år har over 60 elever deltatt i Praktiske opplæringsløp som handler om å skape en bedre balanse mellom teoretisk og praktisk opplæring for elever på ungdomsskolen. – Jeg har fått en ny sønn, forteller en mamma etter at 15-åringen deltok i prosjektet.

Elever Som Deltar I Praktiske Opplæringsløp (3)
Fornøyde elever som har fått mulighet til mer praktisk opplæring i skolen.

Sammen med Thor Heyerdahl videregående skole startet Larvik kommune opp Praktiske opplæringsløp i 2022, som skulle jobbe fram skreddersydde løp for elever som trenger mer praktisk og variert opplæring.

Satsingen er en del av Våre unge-programmet, som består av flere ulike programmer og satsinger. Alle har et felles overordnet mål om å få flere unge i alderen 15 til 25 år til å gjennomføre videregående opplæring og komme ut i arbeidslivet.

Johnny Gangsøy Og Simen Wahtne I Larvik Kommune
Johnny Gangsøy og Simen Wahtne i Larvik kommune.

Over 60 ungdommer

Fram til nå har over 60 elever fra 8. til 10. trinn vært innom Praktiske opplæringsløp.

– Vi har vært involvert i alt fra 1-2 faste dager på Thor Heyerdahl videregående skole eller i bedrift, til midlertidige oppdrag av kortere varighet i samarbeid med med ulike organisasjoner, forteller Johnny Gangsøy. Han leder Praktiske opplæringsløp.

Elever har også vært involvert i samarbeid med eiendomsavdelingen i kommunen, som for eksempel da 20 elever var med å demontere deler av gamle Tanum skole. I stedet for å bruke tre måneder brukte de åtte uker! 

Det er også planlagt lignende tiltak. På Østre Halsen skole skal uteområdene utbedres, Valby skole får ny gapahuk og her skal Bygg og anlegg fra Thor Heyerdahl videregående skole sammen med elever fra praktiske opplæringsløp bidra. 

Tilbakemeldingene fra foresatte og elever har vært utelukkende positive.

Det var helt håpløst, men nå føler jeg meg ikke lenger alene. Vi har en heiagjeng, og det minner jeg sønnen min om. Med praktisk opplæring har hverdagen blitt bedre.

 Mamma til 9. klassing

Elever Som Deltar I Praktiske Opplæringsløp
Fram til nå har over 60 elever fra 8. til 10. trinn vært innom Praktiske opplæringsløp.
Elever Som Deltar I Praktiske Opplæringsløp (4)
Noen elever har 1-2 faste dager på Thor Heyerdahl videregående skole eller i bedrift, andre har vært med på oppdrag av kortere varighet for organisasjoner.

Slik kan du søke om å delta i Praktiske opplæringsløp

På kommunens hjemmesider kan foresatte søke til sin hjemskole sammen med eleven. Her skriver de inn en begrunnelse på hvorfor de ønsker å være med. 

Her kan du søke om å delta

– Hvis eleven kvalifiserer til Praktiske opplæringsløp møter vi foresatte, elev og skole hvor vi blir kjent med ungdommen å hva vi skal gjøre videre. Vi spør eleven hvordan vi kan lage en god femdagers uke for han eller henne i samarbeid med skolen. Det er veldig fint å se at samarbeidet mellom ungdomsskoler, næringslivet og praktiske opplæringsløp blir bedre og bedre.

Etter kartleggingsmøte blir det laget en samarbeidsavtale mellom eleven, foresatte og skolen, som varer i inntil tre måneder.

– Eleven får for eksempel prøve seg i bedrift eller på et av yrkesfagene ved Thor Heyerdahl videregående skole en eller to dager i uka. Noen ganger passer det, andre ganger må de prøve noe nytt. De får prøve seg fram og finner ut hva de vil og ikke vil.

Tydelige forventninger

Sammen med miljøterapeut Simen Wahtne samarbeider Johnny Gangsøy tett med skole, foresatte og utplasseringssted der ungdommen er sjefen i eget liv.  

– Og ikke minst forventer vi at ungdommene tar en aktiv rolle i sitt liv og blir med på å påvirke sin skolehverdag. Da blir det også meningsfullt, og samarbeidet får en tydelig retning.

Han forteller at de i samarbeid med næringslivet har kommet frem til hvilke forventninger arbeidslivet har til fremtidige arbeidstakere: 

  1. Møte presis
  2. Si ifra når du ikke kommer
  3. Gjøre ditt beste
  4. Ha mobilen i lomma

– Ungdommene gir tilbakemelding om at det er bra med tydelige forventninger og frem til nå så har alle klart å innfri det som forventes av dem, forteller Simen og Johnny.

Håper praktisk opplæring blir fast

Da Johnny Gangsøy startet i jobben høsten 2022 hadde han et tydelig mål om at alle ungdomsskoleelever i Larvik kommune skulle få muligheten til å søke seg inn på et praktisk løp på ungdomsskolen. 

– Det har vi fått til, og nå gjenstår det å få til at praktiske opplæringsløp blir en del av det ordinære opplæringstilbudet, slik at vi slipper den unødvendige papirmøllen vi må gjennom nå.

Er du arbeidsgiver og ønsker å bidra?

Kunne du tenke deg å tilby praktisk opplæring til ungdomsskoleelever? 

Praktisk opplæringsløp er interessert i alt fra verksteder, butikker, dagligvarehandel og bondegårder. 

Det er bare fantasien som setter stopp for det, men det må være noe praktisk. 

Ta kontakt med leder for Praktiske opplæringsløp Johnny Gangsøy på telefon 48 24 93 96

Elever Som Deltar I Praktiske Opplæringsløp (2)
Ungdommene gir tilbakemelding om at det er bra med tydelige forventninger.
Til toppen