Tjenestenivå

Innhold

Her finner du planer, tjenesteoversikt, og en liste over tverrfaglige møteplasser som benyttes for å sikre identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og ungdom.

Verktøykasse

Verktøy for ansatte som følger handlingsveilederen knyttet til BTI-modellen.

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning innebærer at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.

Medvirkning kan for eksempel også foregå ved at pasienter i en avdeling på et sykehus inviteres med til å drøfte viktige sider ved måten arbeidet i avdelingen foregår på, eller får utrykke ønsker og forslag knyttet til avdelingens virksomhet generelt i regelmessige møter. Det kan skje gjennom fellesmøter for pasientene (allmøter)eller ved at pasientene sammen utpeker en eller flere representanter. En representant er altså en person som er valgt til å snakke på vegne av gruppen. Medvirkning i saker som er knyttet til en bestemt virksomhet . for eksempel en avdeling på et sykehus, er medvirkning på tjenestenivå.
- Universitetsforlaget 2019. Unge og medvirkning, maktbruk for nybegynnere. Terje Olsen, Aida Tesfai og Adrian Lorentsson

De andre nivåene

Til toppen