Tjenestenivå

Innhold

Her finner du planer, tjenesteoversikt, og en liste over tverrfaglige møteplasser som benyttes for å sikre identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og ungdom.

Tjenesteoversikt med kontaktinfo

Kommer på plass etter en tjenestedesignprossess med ungdom og familier høsten 2020.

Verktøykasse

Verktøy for ansatte som følger handlingsveilederen knyttet til BTI-modellen.

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning innebærer at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.

Medvirkning kan for eksempel også foregå ved at pasienter i en avdeling på et sykehus inviteres med til å drøfte viktige sider ved måten arbeidet i avdelingen foregår på, eller får utrykke ønsker og forslag knyttet til avdelingens virksomhet generelt i regelmessige møter. Det kan skje gjennom fellesmøter for pasientene (allmøter)eller ved at pasientene sammen utpeker en eller flere representanter. En representant er altså en person som er valgt til å snakke på vegne av gruppen. Medvirkning i saker som er knyttet til en bestemt virksomhet . for eksempel en avdeling på et sykehus, er medvirkning på tjenestenivå.
- Universitetsforlaget 2019. Unge og medvirkning, maktbruk for nybegynnere. Terje Olsen, Aida Tesfai og Adrian Lorentsson

De andre nivåene

Til toppen