Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget er et tverrfaglig samarbeid mellom instanser som jobber med ungdom i Larvik.

Vi møtes annenhver torsdag og tar opp enkeltsaker som en eller flere av instansene har behov for å drøfte. Ungdomsutvalget er til for å utveksle erfaring, kunnskap, informasjon og dokumentasjon slik at vi kan gi ungdommen rask og koordinert oppfølging.

Det er NAV Larvik som koordinerer og leder Ungdomsutvalget. Instansene som deltar fast er Oppfølgingstjenesten(OT), Barneverntjenesten, Thor Heyerdahl videregående, Tjenestekontoret, iFokus, DPS, Virksomhet psykisk helse og avhengighet(VPA), Helsesykepleier ved THVS, Kriminalomsorgen, Larvik læringssenter og NAV Larvik. Andre instanser og fagpersoner inviteres inn i enkeltsaker ved behov.

Ungdommen må selv samtykke til at vi kan ta opp og drøfte deres sak. Alle instansene som deltar i Ungdomsutvalget har ansvar for å søke inn saker til refleksjon og deling. Det gode samarbeidet mellom instansene og samtidig innsats for ungdommen er avgjørende for å kunne gi rask og god bistand.

Til toppen