Konsultasjonstid med psykolog i familiesenter

Innhold

I konsultasjonene bidrar psykologene med råd, drøftinger, avklaringer og veiledning rundt hvordan forstå og imøtekomme barn og unges psykiske vansker, plager og reaksjoner.

Tiden er satt av til saker som ikke er i psykologtjenestes system fra før.

 • Tiden skal være tilgjengelig for samarbeidspartnere (helsesøster, barnehage, skole, barnevernstjenesten mm).
 • Konsultasjonene kan være anonyme drøftinger uten foreldre, eller med foreldre (og barn/ungdom) til stede.
 • Fagpersonen(e) som kjenner barnet, ungdommen eller familien må delta i konsultasjonen.

Sted og tid

Familiesenter Tidspunkt
Hedrum/Fagerli Tirsdager i lik uke, kl 12.00 – 15.30
Mesterfjellet Tirsdager i ulik uke, kl 12.00 – 15.30
Tjølling Torsdager i lik uke, kl 12.00 – 15.30
Stavern Torsdager i ulik uke, kl 12.00 – 15.30

 

Avtale tid

Ønske om avtale rettes mot gjeldende familiesenter som formidler ønske videre til ansvarlig psykolog. Psykolog tar kontakt for avtale med samarbeidspartner.

Kontakt

 • Tiltak og familieveiledning Askeveien 2, 3274 Larvik
  • Telefon: 33172980
 • Mesterfjellet familiesenter Ahlefeldts gate 6, 3262 Larvik
  • Telefon: 33171125/98231979
 • Stavern familiesenter Vardeveien 34, 3292 Stavern
  • Telefon: 33199966
 • Tjølling familiesenter Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng
  • Telefon: 33172990
Til toppen