En veileder med 4 nivåer

Som ansatt i Larvik kommune skal du handle dersom du opplever bekymring knyttet til et barn. Det kan være livssituasjonen, familieliv, helse, trivsel i barnehage og skolen eller lignende som kan ha innvirkning på barnet.

Til toppen