Familieråd

Innhold

Tilbud til barn, ungdom og familier som har utfordringer i hverdagen og trenger bistand.

Om familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er at familien sammen med sitt nettverk kommer fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

Et familieråd kan brukes i ulike type saker og for barn i alle aldersgrupper også det ufødte barnet.

Målgruppe

Familieråd er et tilbud til barn, ungdom og familier som opplever selv at de har noen utfordringer i hverdagen som de trenger noe bistand med til å løse.

Hvem er med i møtene?

I familierådet samles familien med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Barnet er i sentrum i et familieråd. De fleste barn er til stede og deltar i familierådet. I tillegg deltar en koordinator og initiativtaker. Initiativtaker er en ansatt som familien har kontakt med. Det kan f.eks. være pedagogisk leder i barnehagen, kontaktlærer, helsesykepleier eller en kontaktperson fra barnevernet, NAV eller Helse og omsorg.

Kontakt

Din jordmor/helsesykepleierfamiliesentrene eller kontaktperson i barnevernstjenesten formidler kontakt med Familieråd. 

Dersom det gjelder skolebarn, ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen.

Vi som jobber med familieråd i Larvik kommune

Reidar L. Kristoffersen  47 79 34 17  Send epost
Sissel Eikenes  98 23 19 90 Send epost

 

Til toppen