Konsultasjonsteam

Innhold

PP-tjenesten har konsultasjonsteam for barnehagene i Larvik kommune ukentlig. Dette er en arena hvor man kan drøfte enkeltsaker og få veiledning.

Tilbudet skal være lavterskel, hvor man får raskt tildelt tid. Det er ønskelig at både helsesykepleier og foreldre deltar.

I konsultasjonsteamet kan man få veiledning knyttet til barn med ulike utfordringer barn i barnehagen kan oppleve. F.eks. utfordringer knyttet til emosjonell, sosial, kognitiv eller språklig utvikling. Tiltak man kan bli enige om i konsultasjonsteamet kan være:

  • observasjon fra PPT i samarbeid med barnehagen,
  • tiltak barnehagen skal gjennomføre før en evt. ny konsultasjon
  • henvisning til PP-tjenesten eller evt. andre for videre utredning/behandling.

Kontakt

Barnehagene tar kontakt med sin kontaktperson fra PP-tjenesten for bestilling av tid.

Til toppen