Individnivå

Innhold

Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn og ungdom som trenger hjelp og tiltaksarbeid.

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

Det skal være trygt og godt for barn og unge og vokse opp i Larvik Kommune. Hva gjør du dersom du lurer på om en gravid, et barn eller ungdom trenger hjelp?

For at alle skal bli sett trenger den enkelte ansatte, pårørende, voksne, og frivillige kunnskap om hvordan de skal gå frem når de har en uro/bekymring for en gravid, et barn, ungdom eller foreldre/familie. Se meg- handlingsveileder gir informasjon og hjelp for å sikre rett fremgangsmåte i situasjonen de står i. Tidlig innsats, medvirkning og tverrfaglig arbeid er sentralt i samarbeidet.

Hvem er du?

Ansatt Barn eller ungdom Voksne

De andre nivåene

Til toppen