Eiendomsskatt

Larvik kommune har ikke eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag på fast eiendom.

Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneierens økonomiske situasjon ut over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.

Til toppen