Eiendomsskatt 2024 - kunngjøring av offentlige skattelister

Innhold

Liste for alle eiendommer er lagt ut for offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok den 13. desember 2023 å videreføre eiendomsskatten i 2024 på samme nivå som i 2023, det vil si bunnfradrag på kr 750 000,- pr boenhet og skattesats på 1 promille.

Eiendomsskattelistene er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Listene er også tilgjengelige  på Servicetorget i Feyers gate 7.

Til toppen