Eiendomsskatt: Brev om verdisetting av eiendommer

Innhold

Her er brevene som er sendt til eiere av tomt, bolig og fritidsbolig i Larvik.

Alle som eier tomt, bolig og fritidsbolig i Larvik får i disse dager informasjonsbrev om hvordan eiendommer verdisettes i forbindelse med eiendomsskatt.

Brev #1 er til de som står registrert som eier av eiendom hvor kommunen mottar boligverdier fra Skatteetaten.

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier (beregnet markedsverdi) som grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Disse eiendommene skal ikke befares og takseres.

Brev #2 er til de som står registrert som eier av eiendom hvor kommunen ikke mottar boligverdier fra Skatteetaten.

I de tilfeller der kommunen ikke har boligverdi fra Skatteetaten, må eiendommen befares og takseres. 

Dette gjelder alle fritidsboliger, tomter, samt boliger som Skatteetaten av ulike grunner ikke har beregnet verdi på.

Les mer om befaring og taksering her

Til toppen