Til deg som har klaget på eiendomsskatten

Innhold

Klagebehandlingen tar noe lengre tid enn tidligere anslått. Alle sakene forventes å være ferdig behandlet innen utgangen av desember 2023.

Klagene blir behandlet fortløpende, men klagebehandlingen tar noe lengre tid enn tidligere anslått. Alle sakene forventes å være ferdig behandlet i førsteinstansen (sakkyndig nemnd for eiendomsskatt) innen utgangen av desember 2023. Vi beklager den ulempe dette måtte medføre.

Hvis du får medhold eller delvis medhold, gis det en ny 6 ukers frist til å klage på det nye vedtaket.

Hvis du ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klageinstansen (kommunens ordinære utvalg for klagesaker), som foretar en totalvurdering av saken. Resultatet av klagebehandlingen kan bli at taksten økes, blir stående eller reduseres. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Merk at faktura for eiendomsskatten må betales i sin helhet, til forfall, selv om taksten er påklaget, for å unngå purregebyr. Hvis taksten settes ned i forbindelse med endelig klagebehandling, vil for mye innbetalt eiendomsskatt bli tilbakebetalt.

Ved spørsmål kan du henvende deg til Servicetorget, telefon 33 17 10 10 eller per e-post til postmottak@larvik.kommune.no. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer og adresse.

 

 

 

 

 

Les mer om klagemuligheten her Les mer om eiendomsskatt i Larvik
Til toppen