Skattesedler for eiendomsskatt sendes ut fra fredag 23. februar

Innhold

I løpet av de neste dagene får du vite hva du skal betale i eiendomsskatt for 2024

Illustrasjonsbilde av eiendommer


Kommunestyret vedtok den 13. desember 2023 å videreføre eiendomsskatten i 2024 på samme nivå som i 2023, det vil si bunnfradrag på kr 750 000,- pr boenhet og skattesats på 1 promille.

Fredag 23. februar starter utsendingen av skatteseddelen.

Skatteseddelen blir tilgjengelig digitalt i Digipost eller e-boks og viser hva du skal betale i eiendomsskatt for 2024. For deg som ikke har elektronisk post, vil skatteseddelen komme som brev i posten.

I brevet får du blant annet informasjon om hvordan skatten er beregnet, fakturering og klagemuligheter.

To ulike skattesedler

Vi sender ut to ulike varianter av skatteseddelen:

  • Skatteseddel hvor skattegrunnlaget er beregnet ut ifra Skatteetatens boligverdi. Dette gjelder for de fleste boliger i Larvik, og på skatteseddelen står disse som "Eiendomstype: Formuesgrunnlag Bolig”. Verdien er en teoretisk beregnet markedsverdi basert på en kvadratmeterpris fastsatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).

  • Skatteseddel hvor skattegrunnlaget er beregnet ut fra befaring og taksering i 2023. Denne sendes til eiere av fritidseiendommer og landbrukseiendommer, men også for boliger hvor Larvik kommune ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten. Taksten fra 2023 er normalt uendret i ti år, men endringer på for eksempel areal i matrikkel kan gi endret takst.


Eksempel på utregning og hva du må betale

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 2 millioner kroner.

  • Boligverdi: 2 000 000 kroner
  • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 600 000 kroner
  • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
  • = Grunnlag for eiendomsskatt: 650 000 kroner

Eiendomsskatten blir da 650 kroner i 2024 (1 ‰)

Når må jeg betale?

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. De tre første månedene faktureres samlet i mars måned, med betaling i april. Deretter faktureres det månedlig.

Eiendomsskatt på under 300 kroner per år kreves ikke inn.

Flere eiere/festere

  • For eiendommer med flere eiere/festere sendes fakturaen til registrert fakturamottaker for kommunale avgifter.

Borettslag

  • For borettslag sendes en felles faktura til borettslaget, mens seksjoner i sameie som hovedregel får hver sin faktura.
  • Noen borettslag vil få to skattesedler: en for formuesgrunnlag fra Skatteetaten, og en for leiligheter hvor vi ikke har mottatt formuesgrunnlag fra Skatteetaten. For disse siste vil bunnfradraget pr boenhet være innbakt i taksten.

Klage på eiendomsskatt

Hvis du mener eiendomsskatten din er beregnet feil, kan du klage.

Her er finner du all informasjon om eiendomsskatt

Til toppen