Hvordan beregnes takst og eiendomsskatt?

Innhold

Eiendommene i Larvik kommune takseres på to forskjellige måter i forbindelse med eiendomsskatt. Alle boliger som har formuesgrunnlag fra Skatteetaten får denne taksten, mens alle andre eiendommer befares og takseres lokalt.

Boliger med formuesgrunnlag fra Skatteetaten    

Larvik kommune bruker Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi) som grunnlag for å beregne eiendomsskatt på boliger som har slik takst. På skatteseddelen for eiendomsskatt vises dette som “Eiendomstype: Formuesgrunnlag Bolig”. Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) er basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. 

I skattemeldingen finner du informasjon om “beregnet markedsverdi” til boligen, og det er beregnet markedsverdi i skattemeldingen for 2022 som brukes for utskrivning av eiendomsskatt i 2024.

Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten

Sakkyndig nemnd har taksert alle eiendommer som ikke har boligverdi fra Skatteetaten, slik som fritidseiendommer, landbrukseiendommer, nybygg og tomter.

Sakkyndig nemnd har taksert alle eiendommer som ikke har boligverdi fra Skatteetaten, slik som fritidseiendommer, landbrukseiendommer, nybygg og tomter.

Sakkyndig nemnd har taksert eiendommen etter utvendig befaring av takseringsfirma. Takstene skal gjenspeile objektivisert markedsverdi ved fritt salg. Taksten gjelder normalt i ti år, men kan bli endret underveis dersom det foreligger særlige forhold eller skjer visse endringer på eiendommen. Sakkyndig nemnd har utarbeidet rammer og retningslinjer som beskriver valg av fremgangsmåte ved takseringen av eiendommer i Larvik kommune. Retningslinjene skal sikre riktig takstnivå og likebehandling av skattyterne og tar utgangspunkt i en sjablongtaksering. Taksten baserer seg på:

 • Faktaopplysninger om areal på bygning og tomt.
 • Skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter.

Reduksjonsfaktor og bunnfradrag

Obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % og kommunalt bunnfradrag på kr 750 000.

Bebygde bolig- og fritidseiendommer gis en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Reduksjonen er blant annet ment som en buffer for ikke å overstige omsetningsverdien.

I tillegg har kommunestyret i Larvik fastsatt et bunnfradrag på kr 750 000 kroner per boenhet.

Eksempler på hva du må betale

Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023 og 2024

Konkret promillesats og bunnfradrag vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med strategidokumentet.

Beregnet markedsverdi: 2 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig/fritidseiendom med beregnet markedsverdi på 2 millioner kroner.

 • Boligverdi: 2 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 600 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner pr. boenhet
 • Grunnlag for eiendomsskatt 650 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 650 kroner i 2024 (1 ‰)

Beregnet markedsverdi: 4 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig/fritidseiendom med beregnet markedsverdi på 4 millioner kroner.

 • Boligverdi: 4 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 1 200 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner pr. boenhet
 • Grunnlag for eiendomsskatt 2 050 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 2 050 kroner i 2024 (1 ‰)

Beregnet markedsverdi: 10 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig/fritidseiendom med beregnet markedsverdi på 10 millioner kroner.

 • Boligverdi: 10 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 3 000 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner pr. boenhet
 • Grunnlag for eiendomsskatt 6 250 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 6 250 kroner i 2024 (1 ‰)

 

 

Til toppen