Prosjekt SE MEG

2019-2023 skal Larvik kommune implementere en samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats for barn og unge (BTI modell).

Elin Stangeby

Elin Stangeby

Prosjektleder
Til toppen