Det er i våre relasjoner vi skapes som mennesker

Ingunn Hjelm om relasjoner og tillit

Sosialantropologen John A. Barnes satt på svabergene i Bremnes i 1954 og prøvde å beskrive opplevelsen av forholdet mellom mennesker i lokalsamfunnet. Øynene hans falt på fiskegarnene som hang til tørk. Der og da skapte han nettverksbegrepet, inspirert av garnets form og struktur. Trådene var et bilde på mellommenneskelige relasjoner og samhandling.

Begrepet sosiale relasjoner brukes ofte når samhandlingen mellom mennesker har en viss stabilitet og regelmessighet. Vi kan bygge relasjoner for å få mennesker til å produsere mer og bedre eller for å vokse som mennesker og få påfyll av det vi trenger for å takle livet. Men det å bygge en relasjon skjer ikke av seg selv. Vi må utvikle tillitsfulle relasjoner, og håpe at det gir avkastning.

Dameogbarnpåbenk

Den profilerte læreren Håvard Tjora har uttalt at «en av de aller viktigste suksessfaktorene i skolen er at elevene har en god relasjon til læreren sin. En god relasjon stikker mye dypere enn at læreren er morsom, eller streber etter å være hyggelig. En god relasjon fordrer også at læreren oppleves som trygg og hel ved – for alle

Gode relasjoner preges av interesse for den andre, emosjonell modenhet, gjensidig tillit og sosial støtte. Ingen er best i alt, men vi er alle gode på noe. Noen er gode på å bruke humor når de bygger relasjon, noen kommer med gode tilbakemeldinger, andre finner på kreative ting sammen og noen viser emosjonell modenhet ved å være empatisk til stede. Enkelte er gode til å løse opp i konflikter eller fikse opp i en krangel mellom venner. Vi har alle våre styrker og svakheter og vi har våre erfaringer med brutte relasjoner og viktigheten av å ta vare på de gode relasjonene.

I England, under annen verdenskrig, var det vanlig praksis å sende barna ut fra storbyene i frykt for tyske bombeangrep. Evakueringen vakte interesse hos utviklingspsykologen og psykiateren John Bowlby, som viet mye av livet sitt til å forske på barns relasjon til sine foreldre. Han lanserte sin tilknytningsteori som ble avgjørende for moderne barneomsorg.  Han beskriver barnets medfødte tilbøyelighet til å søke mot personer som gir dem trygghet og hvordan omsorgspersonene svarer på barnets initiativ. Det kanskje mest fascinerende med tilknytningsteorien er at den kan forutsi ens atferd senere i livet. Barn med utrygg tilknytning får det oftere vanskelig i nære relasjoner i voksen alder o,g utvikler oftere sosiale, emosjonelle og kognitive problemer.

Læringsmiljøsenteret Barnehage Ormaskogen 19

Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås andre, skaffe oss venner, etablere nettverk og samarbeide. Det dreier seg om å forstå og samhandle med de menneskene vi møter og møte dem med interesse, respekt og anerkjennelse. Forskning viser at god relasjonskompetanse er avgjørende for gode resultater, trivsel og helse. Manglende relasjonskompetanse og relasjonell likegyldighet innebærer helserisiko for ansatte i bedrifter og elever i skoler.

Det handler om tid, tillit og trygghet. Det tar tid å bygge relasjoner, og tillit er grunnsteinen. Tillit kan forsvinne på et sekund, og ta år å bygge opp.

Ingunn Hjelm var virksomhetsleder for barne og Ungdomstjenester i Larvik komune frem til 2018. Hun har et brennende engasjement for temaer knyttet til BTI, og skriver tekster for prosjektet ved jevne mellomrom.

Til toppen