SE MEG i KoRus sin podcast

Innhold

Prosjektleder Elin Fosse Stangeby intervjues om SE MEG. Hør de to episodene her.

Kommuner som får tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn må utarbeide en tverrsektoriell samhandlingsmodell på individ-, enhets- og kommunenivå. Det er et viktig, spennende og omfattende arbeid. I denne episoden har spesialrådgiver Liv Drangsholt ved KoRus Sør en samtale med prosjektleder i Larvik, Elin Fosse Stangeby. Tema er i hovedsak knyttet til Larvik kommunes oppstart av prosjektarbeidet, og det første kartleggingsarbeidet de gjorde. I kommunen erfarte de at selve kartleggingsarbeidet var en nyttig prosess.

Dette er den andre episoden i serien om utarbeiding av kommunal samhandlingsmodell. I denne andre episoden møter dere også spesialrådgiver Liv Drangsholt ved KoRus Sør og prosjektleder for Larvik, Elin Fosse Stangeby. I den første episoden konsentrerte vi oss om oppstart av prosjekt og kartlegging. Nå er tema innholdet i en kommunal samhandlingsmodell på individ-, enhets- og kommunenivå. De drøfter også hvordan kommunen kan nyttiggjøre seg modellen i det videre arbeidet.

Til toppen