Vi vil være med på laget!

- Jeg håper at vi gjennom satsningen på BTI hvor alle gode krefter møtes for et felles løft for barn og unge kan påvirke utviklingen, skriver kommunalsjef Guro Winsvold i denne lederartikkelen.

BTI Se Meg#2

Visste du at halvparten av våre helse og omsorgstjenester gis til befolkningen under 50 år?

Vi når mange barn og unge direkte gjennom avlastningstjenester og våre lavterskeltilbud til unge med psykiske helseproblemer eller rusproblemer. Vi arbeider tett med familier som har medlemmer med fysiske funksjonshemminger.

Vi når også mange unge indirekte gjennom tjenester til foreldre. Caset med «Familien Hansen» i denne utgaven illustrerer dette godt. «Familien Hansen» må lære oss i kommunen å samhandle enda bedre slik at vi kan se og dele bekymringer og sammen hjelpe de barn og unge som strever i sine familier. Det er mange barn som er usynlige for oss som yter kommunale tjenester. Mange familier er i kontakt med oss. Derfor er BTI ikke bare et nyttig men nødvendig hjelpemiddel!

Det er for mange barn og unge som strever i vår kommune. Det er et tankekors at antall uføre under 30 år har økt fra 110 i 2013 til 211 i 2018. Mange av de har funksjonshemminger som gjør at de ikke kan eller skal ut i ordinært arbeid, og mange av de kjenner vi som glade ungdommer som har meningsfullt arbeid og en god hverdag for eksempel på AOK på Borgejordet.

Men en urovekkende økende andel er uføretrygdet på bakgrunn av psykiske lidelser og har en hverdag hvor de ikke opplever mestring. Jeg håper at vi gjennom satsningen på BTI hvor alle gode krefter møtes for et felles løft for barn og unge kan påvirke denne utviklingen.

Et av veivalgene i temaplan Helse og omsorg som ble vedtatt i vår er «trygge overganger». Det er kjent at overganger mellom behandlingsnivåer og mellom tjenester utgjør en av de største risikoene for feil i helsevesenet. Brudd i overganger og mangel på samhandling er en erkjent utfordring og noe vi har snakket om i mange år. Ved bred satsning på BTI har vi tenkt å gjøre noe med det. Derfor er jeg glad for at Jan Erik Norder og oppvekst har invitert oss inn i dette prosjektet.

Hvilke tanker får du når du hører Helse og mestring? Vi endrer nå navn og dreier fokus i helsetjenestene. Gjennom politisk og administrativ omorganisering er vi utfordret kraftig på å styrke fokuset på mestring og samskaping. En av erkjennelsene bak denne endringen er at der vi lykkes med mestringsfokus får innbyggerne bedre muligheter for et bedre liv.

Jeg håper og tror at møteplassene og holdningsarbeidet vi utvikler sammen gjennom BTI bidrar til at vi river ned noen gjerder mellom oss og utvikler samarbeidet rundt barn og unge. Resultatet kan bli større livsglede og mestring for barn og unge som strever i vår kommune.

Guro Winsvold
Kommunalsjef, Helse og Omsorg

Til toppen