Samhandling på dagsorden

–Tverrfaglig samhandling handler om å strekke seg utover de vanlige kravene til samarbeid, skriver kommunalsjef Jan-Erik Norder i denne lederartikkelen..

Jan-Erik Norder.JPG

Lanseringen av  kommunikasjonskonseptet "SE MEG" markerer at vi nå enklere kan fortelle om prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Først og fremst til ansatte som arbeider med barn, unge og familier i Larvik kommune, men også alle andre som er interessert i prosjektet og tematikken.

Dagens utfordringsbilde for mange barn, unge og deres familier, er ofte komplekst. Godt samarbeid og god samhandling mellom kommunale tjenester er vesentlig for å lykkes i arbeidet med å hjelpe barn, unge og familier som strever.

Tverrfaglig samhandling handler om å strekke seg utover de vanlige kravene til samarbeid. Det at hver tjeneste gjør hver sin del av opp­gaven er det vi i dag kjenner som samarbeid, og det er vel og bra. Men det er ikke alltid nok. Samhandling innebærer at man i tillegg bidrar til at andre gjør en bedre jobb. Samhandling dreier seg om å være god selv og gjøre de andre bedre, sa Nils Arne Eggen en gang.

Ofte vil det være tilstrekkelig med tradisjonelt, tverrfaglig samarbeid. Men i mer komplekse saker vil samhandling være nødvendig. Da er det vesentlig at vi kjenner vår egen kompetanse på dette området, reflekterer over «hvor god er jeg i samhandling med andre?» for så å øve på det som kan bli bedre.

Tverrfaglig samhandling handler om å strekke seg utover de vanlige kravene til samarbeid.

Viljen og motivasjonen til den gode samhandlingen oppleves som tydelig i alle våre tjenes­ter. Vi har et godt grunnlag for å få dette til, men kanskje vi leter etter formen på hvordan dette skal gjøres. BTI-modellen er et godt verktøy i den sammenheng. Men den vil aldri bli bedre enn det den enkelte ansatte gjør den til.

Det er nyttig å kjenne til ulike tegn på god samhandlingskompetanse. Psykiateren Unni Kristiansen har formulert noen kjennetegn på samhandlings-kompetanse som jeg synes er svært gode:

  • Forstå at å lytte ofte er viktigere enn å snakke
  • Være bevisst at det viktigste ikke er at jeg sier det, men at det blir sagt
  • Være i stand til å se egen kompetanse og egen begrensning
  • Vite hva de andre kan og hva som er deres rolle og funksjon
  • Evne å ta imot tilbakemeldinger på hvordan jeg virker i samspill med andre
  • Være i stand til å stå i en vedvarende prosess
  • Bruke personlige egenskaper og styrker som ikke nødvendigvis har mye med fag og profesjon å gjøre, men som har mye med meg som person å gjøre

Min oppfordring til alle tjenester er at temaet samarbeid og samhandling settes på agen­daen. Kanskje det til og med kan øves på for å styrke ferdigheter. Dette betyr ikke at samarbeidet hos oss ikke fungerer. Løft frem de gode historiene, og lær av disse!

Vi er flere tusen ansatte som nå skal ha fokus på hvordan vi samarbeider og samhandler. Mulighetene i dette er formidable!. Kommunikasjonskonseptet «SE MEG» skal bidra til å skape fellesskap, øke kompetansen og informere om fremdrift og verktøy.

Jeg gleder meg til fortsettelsen, er stolt og glad for at du er med på laget og ønsker oss alle lykke til!

Jan-Erik Norder
Kommunalsjef, Kultur & Oppvekst

Til toppen