Kulturavdelingen

Kulturavdelingen holder til på Sliperiet i Hammerdalen og ivaretar arbeidsoppgaver innen kulturfeltet.

Avdelingen drifter utleie av øvingsrom, møterom og arrangementssaler på Sliperiet samt administrasjon av utleie av paviljongen i Bøkeskogen.

Avdelingen organiserer og programmerer innhold til Den kulturelle skolesekken/Kulturskrinet i Larvik, dette er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle spaserstokken administreres også av kulturavdelingen i samarbeid med omsorgstjenesten hvor viktigste mål er at de eldre skal få oppleve kunst og kultur av høy kvalitet tilpasset de arenaer de eldre befinner seg på.

Tilskuddsfordeling til lag og foreninger er en kjerneoppgave for kulturavdelingen. Tilskudd til kulturformål fordeles på bakgrunn av kommunens vedtatte retningslinjer for tildeling med søknadsfrist 15. mars hvert år. Avdelingen fordeler tilskudd til de lokale 17. mai-komiteene, og forvalter også budsjettet for sentrumskomiteen der hvor avdelingen også har en sekretærfunksjon.

Kulturavdelingen ivaretar utsmykkingsordningen for nye kommunale bygg og anlegg gjennom vedtatte retningslinjer samt at de er en del av komiteen for kunst i offentlig rom. Avdelingen tildeler også kommunens kulturpris basert på juryens bestemmelse, som er en av de fire prisene kommunen deler ut hvert år. Kandidater til prisene er forslag fra Larviks befolkning og juryen. Prisene deles ut i en egen seremoni i forbindelse med Larvik Kulturnatt.

Kulturavdelingen samarbeider med KulturBiz om et mentoringprogram hvor målet er å utvikle arbeidsplasser i kulturnæringene gjennom et aktivt og helsefremmende mentoringprogram. Dette har som mål å styrke kulturbedriftene samtidig som mentorene som består av seniorer blir benyttet på en meningsfylt og inkluderende måte.

Avdelingen arrangerer og deltar i en rekke arrangementer:

  • Utflytterdagen i Bøkeskogen
  • Larvik Kulturnatt
  • Ung kultur møtes (UKM)
  • Folkehelseuka
  • Marked for Musikk
  • Feiring av St. Hans på Tollerodden
  • Barnas Verdensdager (Kulturskolen)
  • Nærmiljøkonserter og korpskonserter i Bøkeskogen
Til toppen