Tilgjengelighetserklæringer

Innhold

Larvik kommune er ansvarlig for dette nettstedet, og ønsker at alle skal kunne bruke det.

God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktige grunnsteiner i Larvik kommunes arbeid i digitale kanaler.

Offentlige virksomheter skal ha en tilgjengelighetserklæring, som viser hvor godt løsningene møter WCAG-kravene. Brukerne skal lett kunne få en oversikt over hva som eventuelt ikke fungerer, hvorfor og hvilke alternativer de har.

I listen under finner du de tilgjengelighetserklæringene som er laget for noen av våre løsninger.

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på larvik.kommune.no skal være tilgjengelig, kan det finnes mangler. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger

Vi kan ikke sikre tilgjengelighet for alle

  • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.

  • Kart
    Temakart lenket til fra larvvik.kommune.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til tilgjengelighet.

  • Skjema
    larvik.kommune.no garanterer ikke for tilgjengelighet i skjema fra tredjepart-applikasjoner, for eksempel Visma, Google Forms.

  • Enkelte eldre videoer kan mangle tekst. 
Til toppen