Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekken i Larvik og Vestfold skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Måla for Den kulturelle skulesekken

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
  • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

Innhold

I Larvik har den kulturelle skolesekken en temaplan som gir hver elev et kunstopplegg, et kulturarvopplegg, en teateropplevelse og 1-2 konserter per år. I løpet av grunnskolen vil elevene ha møtt kunstnere og formidlere innenfor følgende områder:

Musikk, dans, drama/teater, visuell kunst, skulptur, film, litteratur og kulturarv

Den kulturelle skolesekkens temaplan bidrar til å skape identitet, lar elevene få erfare at det er et mangfold av kunstretninger og sjangere å velge i og ikke minst skal man i løpet av disse årene skal ha blitt berørt av kunstopplevelsen! Kunsten i den kulturelle skolesekken skal pirre, berøre, engasjere og bevisstgjøre!

Elevmedvirkning 

Den kulturelle skolesekken i Larvik skal være en pådriver for elevmedvirkning ifra beslutningsprosesser i forhold til programmeringen til kultur- og arrangementskompetanse. På bakgrunn av dette gir vi hvert år tilbud om kulturvertkurs, (ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet) og tilbud om deltagelse på Marked for scenekunst og Marked for musikk.

Kontakt

Anne Bente Korssjøen Johnsen

Siren Sylta

Besøksadresse: Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15, Larvik.

Til toppen