Kulturrådet i Larvik

Innhold

Kulturrådet i Larvik er en sammenslutning av lag og foreninger som arbeider for kulturlivet i Larvik innen områdene musikk, dans, teater/drama, bildende kunst og kulturvern.

Kulturrådet arbeider for at Larvik kommune skal ha et kulturtilbud som gjør kommunen attraktiv å bo i og reise til, og som ivaretar og videreutvikler kulturell arv, identitet og egenart og gir alle innbyggerne i kommunen gode og varierte opplevelser og aktivitet.

Kulturrådet i Larvik skal

  • være sentralt høringsorgan overfor kommunen i kultursaker
  • samordne organisasjonenes/medlemmenes interesser, og være et samordningsorgan overfor kommunen
  • kartlegge kulturlivets behov i kommunen og arbeide for å øke forståelsen for kulturens plass i kommunal planlegging og utvikling
  • avholde fellesmøter med medlemmene etter behov
  • samarbeide med kulturinstitusjoner og enkeltpersoner som ikke er medlem av Kulturrådet i Larvik, men som arbeider for samme målsetninger

Målgruppe

Alle organisasjoner som er engasjert i Larviks kulturliv kan bli medlem. Søknad om medlemskap skal avgjøres av styret.

Styret

Styret består av 7 personer og 2 varamedlemmer fra ulike lag og foreninger.

Kulturrådets høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen april.

Kontakt

  • Knut Pihl Kulturrådets leder
Til toppen