Marked for musikk

Innhold

Et kulturelt samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune.

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere.

Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Arrangert siden 2010

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med det årlige arrangementet er å bidra til at flere barn og unge skal få tilgang til å oppleve konserter av høy kvalitet.

Hvert år får skoleelever i Larvik gleden av at Larvik fylles med gode artister i tre dager. Klasser inviteres til konserter og får møte kjente og mindre kjente artister og får se et rikt spenn av ulike musikkproduksjoner.

I tillegg er involvering av barn og unge et satsingsområde på Marked for musikk. Elever fra utvalgte skoler i Larvik får egen opplæring innenfor kunstkritikk og arrangørfaget.

Til toppen