Tilrettelagt fritidstilbud

Innhold

Turbotrimmen, filmklubben, Friskusgruppa, Step in! fritidsklubb, Gaminggruppa, Kulturparaplyen, Aktivitetslista, Onsdagskafeen, Tom Buggi Band og Mosaikk.

Turbotrimmen

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Tirsdager fra kl. 17.30 til 18.30
 • Gymsalen på Hedrum ungdomsskole

Dette er et treningstilbud til voksne med særskilte behov basert på enkle øvelser til musikk. Fokus er mestring og glede.

Dette tilbudet er et samarbeid mellom avdeling Fritid og støttekontakttjenesten i Larvik kommune. Turbotrimmen kan gis som støttekontakt tilbud for deg som har støttekontakt i gruppe. Søk om dette ved Tjenestekontoret.

Påmelding skjer via Katja Gessner på telefon telefon 98 23 15 66.

Filmklubben

 • Sted: AOK Kantine
 • Torsdager fra kl. 17.00
 • Oppstart: 29.02.2024

Hver torsdag vil det vises en film/serie på skjermen i kantina til AOK. Tilbudet er gratis, men påmelding kreves.

Det serveres popcorn. Drikke tar du selv med. Vi stiller med 2 gruppelederne, som bistår under aktiviteten. 

Dette er et tilbud til voksne med særskilte behov med interesse for film. Målsetningen er sosial omgang med andre som deler din interesse. 

Dette tilbudet er et samarbeid mellom avdeling Fritid og støttekontakttjenesten i Larvik kommune. Filmklubben kan gis som støttekontakt tilbud for deg som har støttekontakt i gruppe. Søk om dette ved Tjenestekontoret.

Påmelding skjer via Katja Gessner på telefon telefon 98 23 15 66.

Friskusgruppa

 • Målgruppe: alder 12-20 år
 • Mandag kl. 17.30-19.00
 • Sted: Gymsalen på Langestrand skole

Dette er et aktivitetstilbud tilrettelagt for ungdommer med behov for tilrettelegging. Vi tilbyr fysisk aktivitet ute i friluft og i gymsal.

Dette er et tilbud i samarbeid med støttekontakttjenesten.

De som trenger en til en oppfølging må følges av ledsager, personalet har dessverre ikke anledning til å følge opp dette. 

Påmelding skjer via Katja Gessner på telefon telefon 98 23 15 66.

Step in! Fritidsklubb

 • Målgruppe: alder 10-20 år
 • Tirsdag kl. 17.00-19.00

Dette er en fritidsklubb tilrettelagt for barn og unge med behov for tilrettelegging. Vi tilbyr fysisk aktivitet, formingsaktiviteter, ulike workshops og temakvelder.

Det er ingen påmelding, men hvis det er noe du mener vi bør vite om ber vi om at dere tar kontakt på klubben eller med koordinator Katja Gessner, telefon 98 23 15 66.

De som trenger en til en oppfølging må følges av ledsager, personalet har dessverre ikke anledning til å følge opp dette.

Gaminggruppa

 • Målgruppe: alder 10-20 år
 • Tirsdag kl. 17.00-19.00
 • Sted: Fabrikken Ungdomshus

Dette er en gamingaktivitet tilrettelagt for barn og unge med behov for tilrettelegging. Her blir det spill og sosialt samvær i hyggelig atmosfære. 

De som trenger en til en oppfølging må følges av ledsager, personalet har dessverre ikke anledning til å følge opp dette.

Er noe du mener vi bør vite om ber vi om at dere tar kontakt på klubben eller med koordinator for støttekontakttjenesten Janne Vangstuen, telefon 982 31 441.

Påmelding skjer via Katja Gessner på telefon telefon 98 23 15 66.

Kulturparaplyen

Her får barn og unge prøve ulike kulturaktiviteter som musikk, dans, formingsaktiviteter og fysisk aktivitet. Dette tilbudet er et samarbeid mellom Larvik kulturskole, avdeling Fritid og støttekontakttjenesten i Larvik kommune.

Ved å delta på våre musikkgrupper stimuleres barnas sosiale og fysiske ferdigheter. En musikksamling inneholder bevegelse, sang, rytmer, lytting og instrumenter. I bunnen for alt vi gjør ligger grunnpilarene; glede og mestring.

 • Målgruppe: alder 8-20 år
 • Tid: torsdag kl. 17.00-19.30
 • Sted: Sliperiet

For påmelding til Larvik kulturskole må man betale elevavgift til kulturskolen. Det er også mulig å ha Kulturparaplyen som sitt støttekontakttilbud. Søk om dette ved Tjenestekontoret. Det er ingen elevavgift ved denne ordningen.

Kontaktpersoner er Anne Bente Korssjøen, telefon 98 25 32 62 og Katja Gessner, telefon 98 23 15 66.

Aktivitetslista

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Mandager, følg med på programmet som kommer hver måned
 • Sted: ulike steder

Hver mandag møtes vi for å finne på noe sammen. Det kan være at vi spiller bowling, går en tur sammen, går på kino, drar å svømmer osv.

Kontaktperson er Merethe Adelsten Larsen, telefon 98 23 12 84.

Onsdagskafeen

Hver onsdag har vi åpen kafe i AoKs lokaler på Borgejordet. Her er det ulike aktiviteter som brettspill og bingo og hver gang er det salg av dagens rett og drikke. Av og til har vi musikalsk underholdning. Da er det liv på klubben kan du tro! Velkommen til oss!

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Onsdag kl. 17.00-19.30
 • Sted: AoK på Borgejordet

Kontaktperson er Merethe Adelsten Larsen, telefon 98 23 12 84.

Tom Buggi Band

Er et band som øver annenhver uke på Sliperiet.

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Onsdag kl. 18.00 -20.00
 • Sted: Sliperiet

Kontaktperson er Tom Børressen, telefon 46 69 81 70.

Mosaikk

Vi synger, spiller ulike rytmeinstrumenter, lytter og beveger oss til musikk. På Mosaikken ønsker vi å oppnå gode musikalske og sosiale opplevelser sammen.

Kontaktperson: Anne Bente Korssjøen, telefon 98253262.

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Torsdag kl. 18.15-19.00
 • Sted: Sliperiet

Påmelding til Larvik kulturskole. Man må betale elevavgift til kulturskolen.

Lurer du på noe om disse tilbudene?

Kontakt Kulturavdelingen:

 • Katja Gessner, telefon 98 23 15 66
 • Tine Gran Østby, telefon 93 87 91 67
Til toppen