Tilrettelagt fritidstilbud

Innhold

Step in! - Fritidsklubb, Kulturparaplyen, Aktivitetslista, Onsdagskafeen, Tom Buggi Band og Mosaikk.

Step in! - Fritidsklubb

 • Målgruppe: alder 10-20 år
 • Tirsdag kl. 17.00-19.00
 • Sted: Fabrikken Ungdomshus

Dette er en fritidsklubb tilrettelagt for barn og unge med behov for tilrettelegging. Vi tilbyr fysisk aktivitet, formingsaktiviteter, ulike workshops og temakvelder.

Det er ingen påmelding, men hvis det er noe du mener vi bør vite om ber vi om at dere tar kontakt på klubben eller med koordinator Katja Gessner, telefon 98231566.

De som trenger en til en oppfølging må følges av ledsager, personalet har dessverre ikke anledning til å følge opp dette.

Påmelding til Larvik kulturskole. Man må betale elevavgift til kulturskolen. Det er også mulig å ha Kulturparaplyen som sitt støttekontakttilbud. Søk om dette ved Tjenestekontoret. Det er ingen elevavgift ved denne ordningen.

Kulturparaplyen

Her får barn og unge prøve ulike kulturaktiviteter som musikk, dans, formingsaktiviteter og fysisk aktivitet. Dette tilbudet er et samarbeid mellom Larvik kulturskole, avdeling Fritid og støttekontakttjenesten i Larvik kommune.

Ved å delta på våre musikkgrupper stimuleres barnas sosiale og fysiske ferdigheter. En musikksamling inneholder bevegelse, sang, rytmer, lytting og instrumenter. I bunnen for alt vi gjør ligger grunnpilarene; glede og mestring.

 • Målgruppe: alder 8-20 år
 • Tid: torsdag kl. 17.00-19.30
 • Sted: Sliperiet

Påmelding til Larvik kulturskole. Man må betale elevavgift til kulturskolen.

Aktivitetslista

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Mandager, følg med på programmet som kommer hver måned
 • Sted: ulike steder

Hver mandag møtes vi for å finne på noe sammen. Det kan være at vi spiller bowling, går en tur sammen, går på kino, drar å svømmer osv.

Kontaktperson er Merethe Adelsten Larsen, telefon 98231284.

Onsdagskafeen

Hver onsdag har vi åpen kafe i AoKs lokaler på Borgejordet. Her er det ulike aktiviteter som brettspill og bingo og hver gang er det salg av dagens rett og drikke. Av og til har vi musikalsk underholdning. Da er det liv på klubben kan du tro! Velkommen til oss!

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Onsdag kl. 17.00-19.00
 • Sted: AOK på Borgejordet

Tom Buggi Band

Er et band som øver annenhver uke på Sliperiet.

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Onsdag kl. 18.00 -20.00
 • Sted: Sliperiet

Mosaikk

Vi synger, spiller ulike rytmeinstrumenter, lytter og beveger oss til musikk. På Mosaikken ønsker vi å oppnå gode musikalske og sosiale opplevelser sammen.

Kontaktperson: Anne Bente K. Johnsen, telefon 98253262.

 • Målgruppe: voksne med behov for tilrettelegging
 • Torsdag kl. 18.15-19.00
 • Sted: Sliperiet

Påmelding til Larvik kulturskole. Man må betale elevavgift til kulturskolen.

Lurer du på noe angående disse tilbudene?

Kontakt Kulturavdelingen:

 • Katja Gessner, telefon 98231566
 • Anne Bente K. Johnsen, telefon 98253262
Til toppen