Sende eller motta faktura

Innhold

Larvik kommune ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer som elektronisk faktura (EHF) via aksesspunkt.

Kommunenummer 3909
Organisasjonsnummer 918 082 956
Kontonummer 7143.05.00001

Larvik kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet, Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Bruk organisasjonsnummer 918 082 956 som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Larvik kommune.

Deres referanse = bestillernummer

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHFstandarden.

Larvik kommune bruker et 5 –sifret bestillernummer for at din faktura skal gå automatisk til rette mottaker. Det må KUN stå vårt 5 – sifrede bestillernummer (ikke navn) for at fakturaen skal gå til rette mottaker i kommunen.

Hvis behov for ytterligere referanse må leverandøren fylle inn et annet felt, eller som en ordrelinje. 

Sende elektronisk faktura (EHF)

Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere faktura i Elektronisk HandelsFormat (EHF). Det finnes mange leverandører, se for eksempel Aksesspunkter for EHF- og BIS-formater

Du kan

  1. Produsere dine fakturaer i EHF i eget fakturasystem eller
  2. Bruk nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kunden. Dette er spesielt aktuelt hvis man bare sender ut noen få fakturaer i året til kommunal eller statlig virksomhet. Mange banker tilbyr også denne tjenesten via nettbank. 

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke brukes

Vi tar ikke imot faktura per e-post. 

Papirfaktura sendt per vanlig post er eneste måte å sende faktura til Larvik kommune på, hvis elektronisk faktura (EHF) ikke brukes. 

Fakturaadresse

Larvik kommune, Postboks 2014, 3255 Larvik

Spørsmål

Har du spørsmål kan du ta kontakt med regnskapskontoret@larvik.kommune.no.

Faktura til Bølgen og kirkelig fellesråd

Regnskapsavdelingen i Larvik kommune fører regnskapet også for:

Larvik kulturhus bølgen KF organisasjonsnummer 992 079 142 og Larvik kirkelige fellesråd organisasjonsnummer 976 990 803. Kravet gjelder også disse foretakene.

Mottak av faktura

Larvik kommune sender ut faktura i flere forskjellige formater: fakturer sendt på papir i posten, eFaktura, Avtalegiro, Digipost og i EHF format til virksomheter som er registrert i ELMA registeret.

Får du varsel på mobil eller på email om at det er kommet en eFaktura i din nettbank, så kommer denne meldingen fra din bank. Du må da logge inn i nettbank, der kan du åpne eFaktura - altså faktura som er sendt deg fra Larvik kommune. Der får du informasjon om hva som fakturert. eFaktura sendes til personen som er fakturert. eFaktura følger personnummeret til den som er fakturert og må godkjennes i nettbank eller i Vipps hvis du har valgt å motta eFaktura der.

Det er mulig å sette opp eFaktura og Avtalegiro på samme faktura. Der Avtalegiro er satt opp, blir beløpet automatisk trukket fra konto du har valgt til forfallsdato. For å opprette avtalegiro må man legge inn kidnummer som tilhører faktura. Dette kan også banken hjelpe deg med.

eFaktura og Avtalegiro er avtaler man inngår med banken sin. Larvik kommune kan ikke slette eller endre disse avtalene, det må man selv gjøre i nettbanken eller ved å kontakte banken.

Har du ikke eFaktura, kan det være at du har Digipost. Du vil da finne fakturaene i din
digitale postkasse. Men har du satt opp både eFaktura og Digipost får du kun eFaktura til
godkjenning i din nettbank.  

Trenger du kopi av faktura, ber vi deg først om å gå inn i din nettbank og ta
ut dine fakturaer derifra. Regnskapsførere bes henvende seg til kundene sine om å gjøre det
samme for å få tilsendt fakturakopi.

Mener du at fakturaen er feil, ta kontakt med enheten i Larvik kommune som har sendt
fakturaen, eventuelt på telefonnummeret som er oppgitt på fakturaen.

For mer informasjon vedrørende eFaktura og Avtalegiro, se følgende linker:
https://www.efaktura.no/privat
https://www.avtalegiro.no/privat

Til toppen