Korpskonserter i Bøkeskogen og nærmiljøkonserter

Innhold

Informasjon om hvordan ditt korps kan avholde konsert i Bøkeskogen.

Kommunen har en ordning der alle kommunens korps kan avholde en "konsert i Bøkeskogen" og en utendørs "nærmiljøkonsert" hvert år. Konsertene skal være åpne og tilgjengelige for alle, og de skal være gratis for publikum.

Korpsene mottar honorar fra kommunen for å holde konsertene. Ordningen gjelder både skolekorps og voksenkorps, og ble vedtatt av hovedutvalg for kultur i 1988.

Kommunen sørger for annonsering av konsertene i Østlands-Posten.

Bøkeskogkonserter

Bøkeskogkonsertene er en videreføring av Larvik Borgermusikks søndagskonserter, og holdes på søndager i sommerhalvåret.

Konsertene begynner som hovedregel kl. 17.00 (eventuelt kl. 16.00), og flere av korpsene marsjerer fra Larvik torg 30 minutter i forkant av konsertstart i Bøkeskogen.

Korpsene må selv melde inn ønsket konsertdato til kommunen. Konserter med ett korps på scenen bør ha en varighet på ca. 45 minutter. Dersom to korps velger å ha en konsert sammen forventes konserten å vare i minimum 60 minutter. Korpsmedlemmene skal stille i uniform.

Hvert korps er selv ansvarlig for gjennomføring av konserten, både når det gjelder rigging av scene, og behov for notestativer og annet utstyr.

Nærmiljøkonserter

Nærmiljøkonserter er åpne og gratis utendørs korspkonserter. Korpsene kan selv velge tid og sted for sin konsert, såfremt konserten holdes på steder som er tilgjengelige for alle. Kommunen oppfordrer korpsene til å holde nærmiljøkonserter på steder der grupper med spesielle behov for tilrettelegging bor eller ferdes.

En nærmiljøkonsert har et konsertprogram med varighet 45-60 minutter, og korpset må stille i uniform.

Honorar

  • For bøkeskogkonserter utbetales et honorar på 4000 kroner/konsert/korps.
  • For nærmiljøkonserter utbetales et honorar på 4000 kroner/konsert. Dersom to korps går sammen om å holde en nærmiljøkonsert, vil honoraret på 4000 kroner bli fordelt mellom de to korpsene.
  • Hvert korps kan maksimalt få utbetalt 8000 kroner (for én bøkeskogkonsert og én nærmiljøkonsert)

Slik melder du korpset ditt på

Korps som har deltatt i denne konsertordningen tidligere, er allerede registrert og blir automatisk kontaktet i forkant av konsertsesongen. Disse korpsene trenger altså ikke å sende inn påmelding.

Gjelder det derimot et korps som er nykommer i ordningen (eller som er tilbake etter et opphold), må du sende en henvendelse til Janitsjarringen Larvik innen 1. mars. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Tjenesten administreres av Janitsjarringen Larvik, i samarbeid med virksomhet Kultur og idrett.

Kontakt

Til toppen