UKM- Ung kultur møtes

Innhold

UKM (Ung kultur møtes) er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985.

UKM er en møteplass for alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i sentrum, og hvor ungdom selv skal være aktive i alle prosesser. UKM skal synliggjøre ungdoms kulturuttrykk, stimulere og utvikle talent, forløse kreativitet, gi mestringsfølelse og nettverk, hindre utenforskap og bidra til inkludering og mangfold. Dette er UKM sitt mandat og målsetting. Deltagelse i UKM er ikke konkurransebasert og juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Påmelding

Larvik Kommune har lang tradisjon med å arrangere Ung Kultur Møtes, og vi satser mye på å gjøre dette arrangementet attraktivt og spennende å være med på. Arrangementet er for ungdom mellom 10 og 19 år og Larvik har i mange år ligget på toppen i Vestfold mht. antall deltakere, og bredden er stor og nivået høyt!
Påmelding er 15. november hvert år. Vår lokale mønstring er i mars hvert år, og fylkesmønstringen avholdes i april.
Gjennom året kan man delta på ulike arrangementer og workshops.

Meld deg på UKM

Betaling

All deltakelse i UKM er gratis.

Kontakt

Arve Karlsen
Tlf. 90177882
Epost: arve.karlsen@larvik.kommune.no

Til toppen