Kulturlab

Innhold

Kulturlab er et undervisningstilbud til ungdom mellom 12 til 19 år.

Kulturlab er en sosial og faglig møteplass der ungdommen bruker digitale verktøy for kreativ utfoldelse innen de estetiske fagene. Dette er tilrettelagt med dyktige fagpersoner som vil undervise og veilede, samtidig som ungdommenes evne til å påvirke innholdet og samarbeid er vesentlig.

Meningsfylt, kreativt og faglig innhold foran skjermen

Vi anerkjenner at de digitale plattformene er en viktig del av hverdagen, og samtidig en helt reell fritidsaktivitet på samme måte som organiserte idrett- og kulturaktiviteter. Men de sosiale arenaene hvor den digitale fritidsaktiviteten kan få vokse frem har heller vært mangelfulle sammenlignet med idretten. Dette tomrommet mener vi Kulturlab skal fylle.

Der hvor de organiserte aktivitetene er gode og viktige alternativer til skjermtiden, er Kulturlab et tilbud som kan gi meningsfylt, kreativt og faglig innhold i tiden som tilbringes foran en skjerm. Og kanskje det viktigste er at det foregår på en arena hvor de får gjøre det sammen med andre.

Kulturlab legger til rette for de spennende møtene mellom ungdommer som ønsker å skape noe kreativt sammen. I tillegg ønsker vi å bidra til at ungdommene tilegner seg ferdigheter om teknologi og digitale verktøy som gjør dem rustet til å møte fremtiden og det vi ser at arbeidslivet etterspør.

Kurs

Vi jobber for å kunne tilby et tilbud som ungdommene etterspør, kursene kan dermed variere per semester.

Musikkproduksjon

I dette kurset skal elevene lære å skrive og produsere låter på iMac, ved hjelp av Logic Pro X. Her vil elevene lære å lage "beats", mikse og produsere musikk på kommersielt/profesjonelt nivå. Uansett sjanger! Underveis i kurset vil de også lære mikrofonteknikk og hvordan ta opptak av instrumenter i et lydtett studio!

Esport

Esport er en en fritidsaktivitet for dataspillinteressert ungdom. Her kan man spille dataspill og henge med andre som har samme interesse innenfor gaming.

Lokaler

Kursene foregår i Kulturskolens lokaler i Sliperiet og i Lardal.

Utstyr

I Kulturlab gir vi tilgang til alt det digitale utstyret og den hjelpen man trenger. Vi inviterer ungdommene til moderne og godt utstyrte undervisningsrom på Kulturskolen Sliperiet og i Lardal.

Søk om plass ved Kulturskolen
Til toppen