Kulturlab

Innhold

Kulturlab er et undervisningstilbud til ungdom mellom 12 - 16 år.

Kulturlab er for ungdom som er interessert i musikkproduksjon, låtskriving, animasjon, gaming, koding, film og bruk av digitale kunstverktøy. Samtidig åpner vi opp for at ungdommene skal kunne få holde på med kunnskapen de lærer seg også på egenhånd, med tilgang på samme utstyr. 

Kulturlab er en sosial og faglig møteplass der ungdommen bruker digitale verktøy for kreativ utfoldelse innen de estetiske fagene. Dette er tilrettelagt med dyktige fagpersoner som vil undervise og veilede, samtidig som ungdommenes evne til å påvirke innholdet og samarbeid er vesentlig.

Vi anerkjenner at de digitale plattformene er en viktig del av hverdagen, og samtidig en helt reell fritidsaktivitet på samme måte som organiserte idrett- og kulturaktiviteter. Men de sosiale arenaene hvor den digitale fritidsaktiviteten kan få vokse frem har heller vært mangelfulle sammenlignet med idretten. Dette tomrommet mener vi Kulturlab skal fylle. Der hvor de organiserte aktivitetene er gode og viktige alternativer til skjermtiden, er Kulturlab et tilbud som kan gi meningsfylt, kreativt og faglig innhold i tiden som tilbringes foran en skjerm. Og kanskje det viktigste er at det foregår på en arena hvor de får gjøre det sammen med andre.

Kulturlab legger til rette for de spennende møtene mellom ungdommer som ønsker å skape noe kreativt sammen. I tillegg ønsker vi å bidra til at ungdommene tilegner seg ferdigheter om teknologi og digitale verktøy som gjør dem rustet til å møte fremtiden og det vi ser at arbeidslivet etterspør.

Kurs

Vi vil jobbe for å kunne tilby et tilbud som ungdommene etterspør,  kursene kan dermed variere per semester. Der hvor det er behov vil vi også sette opp ulike nivåer på kursene slik at det både tilbys grunnleggende læring  men også mulighet for nye utfordringer og utvikling for dem som har behov for det.

Lokaler

Kursene foregår i Kulturskolens lokaler i Sliperiet og i Lardal. ungdommene har også tilgang til å arbeide på egenhånd i lokalene til Fabrikken Ungdomshus i Kongegata innenfor åpningstidene. 

Utstyr

I Kulturlab gir vi tilgang til alt det digitale utstyret og den hjelpen man trenger. Vi inviterer ungdommene til moderne og godt utstyrte undervisningsrom på Kulturskolen og Fabrikken Ungdomshus.

På Fabrikken ungdomshus vil også Macer med utstyr til musikk være tilgjengelig, her er det også musikkstudio som vil bli en del av kurset Musikkproduksjon 2. For bruk av studioet må man ha opplæring og gjøre avtaler med veileder.

Søk om plass ved Kulturskolen

Musikkproduksjon 

Musikkproduksjon og låtskriving på iMac og Logic Pro X

I dette kurset skal elevene lære å skrive og produsere låter på iMac, ved hjelp av Logic Pro X. Her vil elevene lære å lage "beats", mikse og produsere musikk på kommersielt/profesjonelt nivå. Uansett sjanger! Underveis i kurset vil de også lære mikrofonteknikk og hvordan ta opptak av instrumenter i et lydtett studio! 

Esport

Esport er en en fritidsaktivitet for dataspillinteressert ungdom. Her kan man spille dataspill og henge med andre som har samme interesse innenfor gaming. Vi arrangerer ulike workshops for spilldesign, pcbygging mm.

Til toppen