Den kulturelle spaserstokken

Innhold

Den kulturelle spaserstokken i Larvik og Lardal driftes av statlige midler og gjennomføres av kulturkontoret i samarbeid med omsorgstjenesten og frivillighetsgrupper på det enkelte sted.

Målet med den kulturelle spaserstokken

 • sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
 • legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk
 • bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Kontaktinfo

 • Anne Bente K. Johnsen, Verdiskaping og stedsutvikling, Kulturavdelingen
  Telefon 98 25 32 62, annebente@larvik.kommune.no

 • Siren Sylta, Verdiskaping og stedsutvikling, Kulturavdelingen
  Telefon 91 84 69 05, siren.sylta@larvik.kommune.no

 • Øyunn Vågslid Lindheim
  Helse og omsorg, Livsgledekonsulent
  Telefon 41 29 09 60, oyunn.vagslid.lindheim@larvik.kommune.no

Takk til alle samarbeidspartnere og frivillighetsgrupper som bidrar til at eldre i Larvik kan være aktive og engasjerte!

Den kulturelle spaserstokken i Larvik
Kulturavdelingen - Sliperiet Kulturverksted
Hammergata 15, 3264 Larvik

Til toppen