Hovedoppgave

Utføre lovpålagt branntilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under branntilsynet ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Det vil i løpet av tilsynet bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, i så fall gjøres ny avtale for feiing. Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort.

Til toppen