Feiing av piper og ildsteder

Innhold

Informasjon om hva som skal feies og hvor ofte.

Hvor ofte skal det feies?

Feiing av røykkanal skal utføres etter behov. Hyppighet er avhengig av fyringsmåte og sotmengde, denne settes av brannvesenet.

Hva feies ikke?

Røykkanal som ikke er tilknyttet ildsted, eller som er blendet på toppen feies ikke.

Vi varsler om feiing via SMS, eller Brev / SvarUt når vi ikke har mobilnummer

Det blir sendt ut varsel om tidspunkt for feiing via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av feiingen. Finner vi ikke registrert mobilnummer vil du få en melding i digital postkasse eller motta et brev.

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for feiing, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer.
Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret.

SMS'en du mottar på mobiltelefonen din, er et personlig varsel. Husk å lese hele SMS teksten med linker.

Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med feieren som har ansvaret for å gjennomføre feiing i din bolig/bygg.

Dersom feiing skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med feier på forhånd.

Slik forbereder du deg til feieren kommer på besøk

 • Si ifra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå
  sotskade
 • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • Legg frem stige
 • Sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • Kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • Feie skorsteinen
 • Fjerne sot fra sotluke
 • Gi fyringsteknisk veiledning

Værforbehold / uforutsette hendelser
Det tas forbehold om at feiing kan bli utsatt. Det vil bli varslet på nytt.

Eiers ansvar:
Etter at du har mottatt melding om feiing, må du sørge for at hele fyringsanlegget (dvs peis, ildsted, parafinovn osv) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal sette frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Taksikring

 • Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha
  monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som
  monteringsveiledningen beskriver.
 • Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon.
 • Feste kun rundt taklekter er ikke tillatt.
 • Trinnene skrus sammen til en sammenhengende stige.
 • Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til
  takrenna.
 • Ved sideveis forflytning på tak skal det benyttes takbro. Enkle
  trinn plassert sideveis er ikke tillatt. Se illustrasjon under.
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved
  takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til
  atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn
  5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal
  kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for
  stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.

Plattform

 • På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være
  plattform eller feieluke.
 • Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro.
 • Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

Melding om ildsted

Ikke alle boligeiendommer ligger inne med pipe/ildsted, og disse kommer ikke med på liste til feieren. Det er derfor viktig at dersom du ikke har hatt feiing må du melde inn ildstedet. Ved spørsmål om egen eiendom kan Larvik brann og redning kontaktes.

Innmelding av ildsted
Til toppen